Strony

Wyszukiwarka witryny

sobota, 26 lutego 2011

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim


Zamek Grodno znajduje się na Dolnym Śląsku, w północnej części Gór Sowich, na górze Chojna (450 m n.p.m.). Góruje nad Doliną Bystrzycy Świdnickiej i nad Jeziorem Bystrzyckim. Dawniej istniała tu wieś Śląska Dolina, ale została zalana w celu utworzenia zbiornika wodnego.

Najstarsza legenda na temat powstania zamku mówi, że w 800 roku pewien angielski rycerz wzniósł tutaj czworoboczną wieżę obronno-mieszkalną. Jest to jednak tylko legenda…

Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi z 1315 roku, mówi, że zamek należy do księstwa świdnicko-jaworskiego. Wiemy, że w I poł. XIV w. zamek górny został rozbudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II. Składał się odtąd z: dwóch kamiennych budynków dla załogi, wieży obronnej, wieży bramnej i dużego dziedzińca, zaś całość została otoczona murem obronnym. W 1392 r. zamek Grodno, tak jak i całe księstwo świdnickie weszło w posiadanie Czech. Odtąd zamek przechodził z rąk do rąk. W XV w. stał się siedzibą rycerzy-rozbójników, którzy srogo doskwierali okolicznej ludności. Dopiero w 1545 r. zamek zakupił Maciej z Łagowa, który przebudował go w stylu renesansowym. Powstały wówczas: dolny dziedziniec, mur obronny z pięcioma bastejami, brama wejściowa i budynek mieszkalny, a także piekarnia i łaźnia. W czasie wojny 30-letniej zamek został zdobyty przez wojska szwedzkie i częściowo zniszczony.

Pod koniec XVIII w. zamek zaczął popadać w ruinę. W XIX w. okoliczni mieszkańcy zakupili zamek aby czerpać z niego budulec. Cudem pewien pasjonat doby romantyzmu, odkupił od nich zamek Grodno i przeprowadził prace konserwacyjne. Następcy profesora, -pasjonaci-w pocz. XX w. odrestaurowali zamek. Przed II wojną światową działała tam nawet restauracja oraz funkcjonowało muzeum. Zamek nie został uszkodzony w czasie II wojny światowej. Od 1950 roku jest w rękach PTTK w Wałbrzychu. Wciąż trwają prace restauracyjne. Zamek jest udostępniony do zwiedzania.


Źródło: www.grodno-zamek.pl

Ania


Brak komentarzy: