Strony

Wyszukiwarka witryny

piątek, 23 marca 2012

„Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu”

Portal przy wejsciu bocznym ...


Kolumna sw. Trójcy
Wejscie głowne do koscioła...
Chrystus Frasobliwy...Jest jedną z największych i najcenniejszych świątyń gotyckich w Polsce. Była budowana niemal przez prawie cały XIV wiek. W zamierzeniu miały być dwie wieże, jednak ukończona została tylko północna. Świątynię budowali tacy architekci jak: Jacob ze Świdnicy (XIV wiek) i mistrz Peter Savin (XIV w.).

Kościół jest monumentalną kamienną, orientowaną, oskarpowaną bazyliką, 3-nawową, o 5-przęsłowym korpusie i 3-przęsłowym prezbiterium, oddzielonym transeptem. W nawach bocznych sklepienia są krzyżowo-żebrowe, zaś w nawie środkowej, prezbiterium i części transeptu jest sklepienie sieciowe i gwiaździste. Żebra są oparte na kilkudziesięciu wspornikach z dekoracją roślinną bądź figuralną. W kościele są liczne: maswerki, gargulce, balustrady. Zachowały się też nad wejściem głównym i bocznym portale gotyckie z tympanonami. Są na nich przedstawienia Koronacji NMP, Sądu Ostatecznego i Zaśnięcia NMP.

Wewnątrz świątyni jest bogate wyposażenie, m.in. gotycki ołtarz główny z XV wieku, kamienne sakramentarium i chrzcielnica z XVI w., polichromowane figury z 1470 roku. Pozostałe ołtarze są barokowe, z XVIII wieku, kamienna ambona z 1592 roku, drewniane płaskorzeźby z XVIII w., epitafia całopostaciowe z XV-XVII w. Na wieży wiszą trzy dzwony: z 1318, 1405 i 1424 roku, podobno odlane w Konstantynopolu.

Przed kościołem jest bogato zdobiona, barokowa figura przedstawiająca św. Trójcę i druga –św. Jana Nepomucena. Na placu przed kościołem jest nowy pomnik papieża - bł. Jana Pawła II.Ania.
Źródło: Słownik Geografii Turystycznej Sudetów – Wzgórza Strzegomskie.

Brak komentarzy: