Strony

Wyszukiwarka witryny

sobota, 28 kwietnia 2012

„Sala Rajców w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy”

Sala Rajców w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy to późnogotycka izba posiedzeń rady miejskiej. U wejścia do niej jest gotycki portal z łacińską inskrypcją „Szczęśliwe miasto, które w czasie pokoju obawia się wojen”. Na ścianach Sali Rajców znajdują się polichromie z około 1538 roku. Przedstawiają one sceny biblijne: Sąd nad Jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Sklepienia w Sali są krzyżowo-żebrowe. W Sali Rajców znajdują się też dwa stare obrazy przedstawiające księżnę Agnieszkę (ok.1315-1392) – żonę Bolka II Małego i księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II (ok.1309-1368). Na środku Sali stoi duża makieta przedstawiająca Świdnicę w XVII wieku.

W niewielkim pomieszczeniu przylegającym do Sali Rajców urządzono małe „Mauzoleum Piastów”, w którym są dwie kopie płyt tumbowych, przedstawiające księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego i jego wnuka księcia Bolka II Małego. W salce tej jest też zachowany fragment okna gotyckiego z nieistniejącego już zamku świdnickiego, który znajdował się w miejscu gdzie stoi dziś kościół Zielonoświątkowców (przy ul. Muzealnej).

Ania.
Źródłó - Wikipedia
 Sala Rajców
 Makieta Świdnicy
 Zabytkowe malowidła... Ukrzyżowanie Jezusa...
 Sąd nad Jawnogrzesznicą...
 Sąd Ostateczny...
 Księżna Agnieszka...
 Książę Bolko...
 Gotyckie drzwi...

 Kopie płyt tumbowych...
 Bolko I Surowy
 Bolko II Mały
 Witraż z datą Świdnica 1250-2000
 Fragment okna z zamku świdnickiego...
 Dawna Świdnica - obraz przed wejściem do Sali Rajców...


Brak komentarzy: