Strony

Wyszukiwarka witryny

wtorek, 5 marca 2013

„Wierzbna koło Świdnicy, Dolny Śląsk”

Wierzbna to niewielka wieś położona kilka kilometrów od Świdnicy, na Dolnym Śląsku. Już w średniowieczu przybyli tu cystersi z pobliskiego Krzeszowa i zbudowali kompleks klasztorno-kościelny. Do dziś zachował się z tamtych czasów tylko kościół romański, który został w wiekach późniejszych połączony z dobudowanym do niego nowszym korpusem. W XVII wieku wzniesiono też nowe zabudowania pałacowe, których spore ruiny widnieją w krajobrazie do dziś. O historii tego zabytkowego założenia informuje nas najlepiej napis umieszczony na tablicy (cytowany poniżej).

Warto dodać też, że założenie jest otoczone przez rozległy park, w którym znajduje się także zgrupowanie pięciu krzyży pokutnych, pochodzących również ze średniowiecza.

„Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Wierzbnej”

„U zarania swej historii Wierzbna była gniazdem znacznego w średniowieczu rodu śląskiego. Pierwsza wiadomość o nim pochodzi z dokumentu wystawionego 10 maja 1209 roku, w którym wymieniony został comes Stephanus de Wirbna wraz z braćmi.

Krzeszowscy cystersi pojawili się tutaj około 1318 roku, wykupując w 1403 roku dziedzictwo panów z Wierzbnej. Z powodu braku źródeł trudno jest ustalić jak przebiegała budowa tutejszej placówki klasztornej. W XV wieku nieopodal kościoła powstał obiekt na planie prostokąta o wymiarach 15 x 12,7 m. Być może była to siedziba administratora folwarku klasztornego. Jej pozostałości stanowią element konstrukcyjny wschodniego skrzydła istniejącego do dziś pałacu.

W 1683 roku staraniem opata cystersów krzeszowskich Bernarda Rosy, powstał w Wierzbnej przeorat. Placówka ta, ze względu na dobry klimat, miała stać się miejscem wypoczynku dla mnichów krzeszowskich. Po utworzeniu przeoratu stary dwór przebudowano dodając dwa nowe skrzydła, w wyniku czego powstał pałac na planie podkowy. Budowla ta dochowała się do naszych czasów niemal w niezmienionym kształcie.

W latach 1729-30 dokonano rozbudowy kościoła. Nowo zbudowany obiekt nie miał fasady, którą zastąpił stary romański kościół.
Około 1730 roku powstał budynek klasztorny, tzw. długi dom, w którym mieściły się pomieszczenia konwentu, kaplica oraz zaplecze gospodarcze.
Pod koniec XVIII wieku dobudowano czworobok budynków gospodarczych z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami.

W 1810 roku przeprowadzono sekularyzację zakonów na Śląsku. Od tego momentu Wierzbna kilkakrotnie zmieniała właścicieli. W 1859 roku stała się własnością Waldenburgów, w których rękach pozostała do 1945 roku. Ów zabytkowy kompleks wojnę przetrwał bez zniszczeń, natomiast okres powojenny to historia destrukcji. Majątek ruchomy został rozgrabiony, a budynki uległy dewastacji. W latach 60-tych XX wieku część budynków folwarcznych wyburzono. Z całego kompleksu ocalał jedynie kościół, w którym dziś funkcjonuje parafia katolicka.

W 2002 roku pozostałości zespołu przejęła fundacja „Zamek Chudów”. Od tego czasu prowadzone są prace zabezpieczające oraz sukcesywna odbudowa.”
Ania.
Moje zdjęcia są z 2009 roku.1 komentarz:

makroman pisze...

Cystersi i relikty po nich to legenda ziem naszych. To co stworzyli ma niepowtarzalny urok.