Strony

Wyszukiwarka witryny

sobota, 18 maja 2013

„Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku”Ten późnogotycki kościół znajduje się tuż przy Rynku.

Podobno już w 1194 roku wzniesiono tu pierwszy kościół. Jednak obecna świątynia pochodzi z późniejszych czasów, gdyż jej budowę rozpoczęto w 1344 roku, a trwała ona z przerwami aż do pocz. XVI w. W XVII wieku, gdy kościół przejęli jezuici, dokonali jego przebudowy.

Wystrój tej późnogotyckiej świątyni jest w większości barokowy i jest bardzo bogaty. Jest tu przede wszystkim drewniany, polichromowany ołtarz główny z lat 1727-29, który jest dziełem J.A. Siegwitza, w którego centrum znajduje się gotycka figurka Madonny z Dzieciątkiem z XV wieku, nazywana Madonną Kłodzką albo Matką Bożą Łaskawą.

Jest tu też przepiękna ambona z XVII wieku, która jest dziełem Michała Khlara Starszego, Ambona ta wspiera się na głowie św. Pawła, który trzyma w ręku Pismo Święte, otwarte na słowach: „Wiara rodzi się ze słuchania”. Na barierkach schodków są figury czterech ojców kościoła: Hieronima, Augustyna, Ambrożego i Grzegorza. Na baldachimie widnieją Czterej Ewangeliści, głoszący Słowo Boże. Ambona ta ma symbolizować losy Słowa Bożego.


 Ambona...

 Figurka Matki Bożej na ołtarzu głównym...

 Sklepienie...


 Ołtarz boczny

 Figura św. Jana Nepomucena przed kościołem
W kościele jest też kamienna chrzcielnica z XVI w. otoczona barokową kratą. Przed ołtarzem głównym jest rzeźba przedstawiająca klęczącego arcybiskupa Arnošta z Pardubic, który był założycielem tego kościoła. Również w krypcie znajduje się jego grób. Cały wystrój kościoła to przepiękne ołtarze, gotyckie i barokowe liczne figury świętych oraz obrazy i misternie rzeźbione detale kamieniarskie. Uwagę przykuwa też piękne sklepienie w nawie głównej.

Ania.

Źródło – Słownik geografii turystycznej Sudetów – Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy”.
Brak komentarzy: