Strony

Wyszukiwarka witryny

sobota, 12 października 2013

„Zamek średniowieczny w Czorsztynie, w Pieninach”

Już w końcu XIII wieku, w miejscu tym istniała drewniana warownia o nazwie Wronin, zbudowana na skale, do której na przełomie XIII/XIV wieku dobudowano murowaną, okrągłą wieżę (stołp). Dopiero za czasów Kazimierza Wielkiego jest wzmiankowana rozbudowa zamku, m.in. został on otoczony grubym kamiennym murem obronnym. Być może dopiero wtedy warownia została przebudowana z drewnianej na kamienną. Budowę pierwotnego zamku Wronin przypisuje się księżnej Kindze, żonie Bolesława Wstydliwego, która została uznana za świętą przez Jana Pawła II w 1999 roku, albo zakonowi klarysek z Nowego Sącza.

Wiadomo, że zamek w XIV i XV wieku miał strzec terenów przygranicznych z Węgrami (gdyż znajdował się tuż przy granicy państwowej) i ważnego szlaku handlowego, biegnącego Doliną Dunajca. Sąsiednia Niedzica była już węgierska.

W 1434 roku w czasie wojen husyckich, oddział zbrojny króla Władysława Jagiełły rozbił w okolicy zamku wojska husytów, które rabowały Spisz.

W drugiej połowie XV wieku nastąpiła kolejna rozbudowa zamku, m.in. o drugi pierścień murów obronnych i budynek bramny.

W XVI i XVII wieku zamek został dwukrotnie zdobyty: w 1598 roku przez Olbrachta Łaskiego i w 1651 roku przez buntownika Aleksandra Kostkę Napierskiego - w czasie buntu chłopskiego, którym dowodził. Napierski został pojmany i wbity na pal.

 Wejście do zamku w Czorsztynie...


 Baszta Baranowskiego...

 Widoki z Baszty Baranowskiego... Widoki zza murów zamkowych...

 Sąsiedni zamek w Niedzicy...


 Jezioro Czorsztyńskie...
 Mapy w miejscowości...

 Pola i góry za Czorsztynem:)
W 1734 roku wojska kozackie splądrowały zamek. Stało się tak z powodu walki między Stanisławem Leszczyńskim a Augustem III Sasem o tron Polski. Wówczas Teodor Lubomirski, który popierał Augusta III Sasa, nakazał zrabowanie zamku i represje nad okoliczną ludnością, która popierała jego przeciwnika politycznego.

W 1769 roku zamek dał schronienie konfederatom barskim. W 1790 roku w mury zamkowe uderzył piorun i spalił go częściowo, po czym zamek pozostał już opuszczoną ruiną…

W 1811 roku został wystawiony na licytacji i kupiony przez Drohojowskich, w których rękach znajdował się do 1945 roku.

W latach 50-tych były przeprowadzane prace konserwatorskie na zamku i kolejne w 1992 roku. Od 1994 roku zamek jest udostępniony dla zwiedzających.

Warto dodać, że zamek w Czorsztynie, położony bardzo blisko granicy z Węgrami, często stawał się miejscem odwiedzin podróżujących władców, rycerzy albo posłów. Wiadomo, że zatrzymywał się tutaj król Kazimierz III Wielki, potem król Władysław Jagiełło, jego żona królowa Jadwiga oraz Władysław Warneńczyk, w drodze na wyprawę wojenną przeciwko Turkom.

W średniowieczu zamek Czorsztyn i sąsiadujący z nim zamek w Niedzicy znajdowały się nad Dunajcem. Dopiero w drugiej połowie XX wieku utworzono Jezioro Czorsztyńskie jako zaporowy zbiornik na Dunajcu, poprzez wybudowanie tamy w Niedzicy.

Dziś dobrze zachowana ruina zamku znajduje się w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego.


Zamek składał się z zamku górnego, średniego i dolnego. Dziś można go zwiedzać, oglądając m.in. Basztę Baranowskiego, dawną piekarnię i kuchnię, czy wejść na taras, skąd widać za murami zamkowymi sąsiednią warownię w Niedzicy i panoramę na Jezioro Czorsztyńskie…

Ania.
Źródło - Wikipedia

2 komentarze:

Medart pisze...

Będąc kiedyś w Pieninach odwiedziłem jedynie zamek w Niedzicy. Widzę jednak, że i na Czorsztynie wszystko wyładniało i warto tam zajrzeć przy okazji łażenia po okolicy.
Pozdrawiam

Ania27 pisze...

Jest to wyjątkowo dobrze zachowana ruina, i warto tam zajrzeć przy okazji. A ja z kolei Niedzicę widziałam tylko z oddali, zza murów Czorsztyna:)Pozdrawiam, Ania.