Strony

Wyszukiwarka witryny

sobota, 31 grudnia 2011

Lipnica Murowana





Lipnica Murowana to dziś wieś, jednak w 1326 roku otrzymała prawa miejskie i utraciła je dopiero w 1934 roku. Była ważnym miasteczkiem królewskim na handlowym szlaku. Dziś miejscowość słynie z corocznego konkursu na najwyższą palmę wielkanocną. Możemy podziwiać zachowany czworokątny ryneczek z charakterystycznymi dla Małopolski niskimi domkami z podcieniami. Również okoliczne ulice są o podobnym wyglądzie. Na środku rynku stoi ciekawa kolumna przedstawiająca św. Szymona z Lipnicy Murowanej. Dalej warto zwrócić uwagę na trzy zabytkowe kościoły: Najstarszy – drewniany kościół pw. św. Leonarda (wpisany w 2003 roku na listę UNESCO), gotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła z XIV wieku, i trzeci barokowy kościół pw. św. Szymona z Lipnicy Murowanej ( z XVII wieku).

Kościół pw. św. Leonarda znajduje się niedaleko od rynku, a prowadzi do niego też drewniany, uroczy, mostek. Ja niestety zastałam kościółek zamknięty, gdyż aby go zobaczyć wewnątrz, należy wcześniej umówić się telefonicznie. Według miejscowej ludności, kościół miałby pochodzić z 1143 lub 1203, a ta ostatnia data jest podobno umiejscowiona na północno-wschodniej ścianie prezbiterium. Jednak kościół według wielu źródeł powstał dopiero w XV wieku. Wiadomo, że zanim go zbudowano, stała tu na pewno świątynia (gontyna) pogańska. Do dziś zachował się wewnątrz kościoła, tzw. Słup Światowida, który podtrzymuje od wieków ołtarz z tyłu. Wewnątrz obecnej świątyni znajduje się bardzo bogaty wystrój, np. polichromia z XV wieku na stropach w nawie. Warto zwrócić uwagę na młodszy obraz przedstawiający wizerunek NMP adorowanej przez św. Szymona z Lipnicy Murowanej. Znajdowały się też tu trzy zabytkowe tryptyki, które po kradzieży zostały umieszczone w muzeum w Tarnowie, zaś w kościele są teraz ich kopie. Są to ołtarze przedstawiające: św. Leonarda z 1500 roku, św. Mikołaja z ok.1530 roku i trzeci przedstawia Adorację Dzieciątka Jezus i pochodzi z końca XV wieku.

Lipnica Murowana to mała miejscowość, ale wywodzi się stąd aż dwoje świętych i jedna osoba błogosławiona. Są to: św. Szymon z Lipnicy Murowanej i św. Urszula, założycielka zakonu urszulanek szarych oraz jej siostra bł. Maria Teresa z rodu Ledóchowskich.

Św. Szymon, żył w latach 1435-1482, został absolwentem Akademii Krakowskiej, gdzie otrzymał tytuł bakałarza. W 1457 r. wstąpił do zakonu bernardynów. Podobno jego kazania słynęły z jasności i mądrości, a on prowadził surowe życie zakonne.. Udało mu się nawrócić rzesze grzeszników.
Odbył pielgrzymkę do grobów Apostołów św. Piotra i św. Pawła w Rzymie oraz do Ziemi Świętej.
Zmarł, opiekując się chorymi na cholerę w Krakowie. Po jego śmierci zanotowano wiele przypadków cudownych uzdrowień. W 1685 roku został beatyfikowany, a w 2005 papież Benedykt XVI ogłosił go świętym. Jest patronem studentów i Krakowa.

Kolejna święta – Julia Maria czyli św. Urszula z rodziny Ledóchowskich, żyła w latach 1865-1939. . Założycielka zakonu Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Naśladowniczka uczynków św. Szymona, opiekowała się biednymi i chorymi, ponadto nosiła włosienicę.
Błogosławiona Maria Teresa z rodziny Ledóchowskich. Żyła w latach 1863-1922. Beatyfikowana w 1975 roku. Pomagał na misjach w Afryce, stworzyła w 1894 roku świeckie stowarzyszenia pod nazwą: "Sodalicja św. Piotra Klawera dla misji afrykańskich i dla oswobodzenia z niewolnictwa", które w 1897 r. przekształciło się w żeńskie zgromadzenie zakonne - "Siostry Misyjne św. Piotra Klawera".

Dziś można w Lipnicy Murowanej, odwiedzić też zabytkowy dworek Ledóchowskich, pochodzący z 1837 roku, zbudowany w stylu neoklasycystycznym. Przez kilka lat mieszkały tu św. Urszula i bł. Maria Teresa. Dziś jest tu Katolicki Ośrodek Studiów Społecznych im. bł. Urszuli Ledóchowskiej. Zaś na parterze urządzono wystawę poświęconą życiu św. Urszuli i rodzinie Ledóchowskich.

Ania


niedziela, 4 grudnia 2011

Zamek królewski Bezdez







Zamek królewski Bezdez należy do najstarszych i najlepiej zachowanych zamków wczesnogotyckich w Czechach. Został zbudowany w latach 1264-1279 przez króla czeskiego Przemysława Ottokara II w celu strzeżenia ważnych dróg w okolicy i jako jego królewska siedziba. Król ten zwany żelaznym i złotym, wsławił się budową miast królewskich i zamków.

Warto dodać, że ten zamek jako jeden z nielicznych nie uległ prawie żadnym przebudowom i jest prawie wiernym obrazem XIII-wiecznej warowni!

W późniejszych wiekach zamek przeszedł w ręce szlachty (m.in. rodu z Michalovic), a w XVII wieku w ręce Albrechta z Valdstejna, który w 1627 roku przekazał zamek w ręce Zakonu Augustynów, aby stanowił on klasztor obronny. W 1662 r. zamek trafił w ręce benedyktynów.

Po sekularyzacji zakonów zamek został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. W XIX wieku zamek był restaurowany.

Dziś możemy podziwiać gotycką kaplicę zamkową, wejść na 40-metrową wieżę i podziwiać z niej przepiękne widoki na całą okolicę., również można wejść na drugą wieżę: 20-metrową. Stanąć na dziedzińcu, obejrzeć wystawę w skrzydle pałacowym. W drodze do zamku mijamy kapliczki – stacje Drogi Krzyżowej…


Ania