Strony

Wyszukiwarka witryny

niedziela, 29 kwietnia 2012

„Parowozownia w Jaworzynie Śląskiej”

W Jaworzynie Śląskiej, na Dolnym Śląsku, niedaleko Świdnicy, znajduje się Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. W Jaworzynie Śląskiej znajduje się też  najstarszy węzeł kolejowy w Polsce. Jest tu również największa na Dolnym Śląsku parowozownia wachlarzowa. Dziś możemy podziwiać tu zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy od roku 1890 do lat 70-tych XX wieku oraz około 50 wagonów.
Dodatkowo w muzeum są też inne atrakcje: kolekcja motocykli Harley Davidson, zabytkowy komputer ODRA, eksponaty związane z kolejnictwem. Jest tu też kolekcja zabytkowych samochodów i wiele innych ekspozycji…


Podobno w przyszłości muzeum chciałoby uruchomić historyczny skład pociągu, złożonego z parowozu i trzech starych wagonów, który miałby kursować jako turystyczny pociąg retro po malowniczych dolnośląskich trasach...  Miejmy nadzieję że plan ten się powiedzie… Byłby ogromną atrakcją dla Dolnego Śląska:)
Ania

Źródło - http://www.muzeumtechniki.pl/

sobota, 28 kwietnia 2012

„Sala Rajców w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy”

Sala Rajców w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy to późnogotycka izba posiedzeń rady miejskiej. U wejścia do niej jest gotycki portal z łacińską inskrypcją „Szczęśliwe miasto, które w czasie pokoju obawia się wojen”. Na ścianach Sali Rajców znajdują się polichromie z około 1538 roku. Przedstawiają one sceny biblijne: Sąd nad Jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Sklepienia w Sali są krzyżowo-żebrowe. W Sali Rajców znajdują się też dwa stare obrazy przedstawiające księżnę Agnieszkę (ok.1315-1392) – żonę Bolka II Małego i księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II (ok.1309-1368). Na środku Sali stoi duża makieta przedstawiająca Świdnicę w XVII wieku.

W niewielkim pomieszczeniu przylegającym do Sali Rajców urządzono małe „Mauzoleum Piastów”, w którym są dwie kopie płyt tumbowych, przedstawiające księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego i jego wnuka księcia Bolka II Małego. W salce tej jest też zachowany fragment okna gotyckiego z nieistniejącego już zamku świdnickiego, który znajdował się w miejscu gdzie stoi dziś kościół Zielonoświątkowców (przy ul. Muzealnej).

Ania.
Źródłó - Wikipedia
 Sala Rajców
 Makieta Świdnicy
 Zabytkowe malowidła... Ukrzyżowanie Jezusa...
 Sąd nad Jawnogrzesznicą...
 Sąd Ostateczny...
 Księżna Agnieszka...
 Książę Bolko...
 Gotyckie drzwi...

 Kopie płyt tumbowych...
 Bolko I Surowy
 Bolko II Mały
 Witraż z datą Świdnica 1250-2000
 Fragment okna z zamku świdnickiego...
 Dawna Świdnica - obraz przed wejściem do Sali Rajców...


piątek, 27 kwietnia 2012

"Wrocławskie krasnale"

Wrocławskie krasnale, są to małe figurki krasnali, umieszczone w licznych zakątkach Wrocławia… Obecnie jest ich już 343, a liczba ta ciągle rośnie. Stały się już one symbolem Wrocławia i jego sympatyczną wizytówkąJ… Najstarszy z krasnali to Papa Krasnal przy ul. Świdnickiej, pochodzący z 2001 roku. Następne pięć krasnali powstało w 2005 roku. Od tej pory krasnali zaczęło wciąż przybywać. Dziś są organizowane wycieczki śladami krasnali oraz wydawane mapy i książki dla tych, którzy chcieliby spacerować po Wrocławiu, poszukując krasnoludkówJ Krasnale są wykonywane przez różnych artystów, a każdy krasnal ma swoje imię. Mnie udało się sfotografować kilka krasnoludków, które widnieją na zdjęciach poniżejJ

Warto dodać, że wszystkie cenne informacje o wrocławskich krasnoludkach można znaleźć na tej stronie: www.krasnale.pl


Ania.
Papa Krasnal z 2001 roku, najstarszy krasnoludek
 we Wrocławiu, na ul. Świdnickiej...

 Krasnal na Placu Solnym...


Ogrodnik i Kierownik w Ogrodzie Botanicznym...
 Krasnal w rynku...
 Pocztowiec na skrzynce pocztowej, przed pocztą w Rynku...


Motocyklista przed wejściem do kościoła pw. św. Marii Magdaleny

 Trzy krasnale przed ratuszem...


Krasnal przed kościołem św. Doroty, na ul. Świdnickiej...
 

Rycerz Jadwiżański we Wrocławiu-Leśnicy, przed zamkiem...