Strony

Wyszukiwarka witryny

piątek, 27 lipca 2012

„Mogilno, miasto na Szlaku Piastowskim”

Mogilno to niewielkie miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, nad Jeziorem Mogileńskim, niedaleko Gniezna. Pierwotnie była tu osada w VIII w., potem w X w. gród obronny. Data nadania praw miejskich dla Mogilna to 1398 rok. Znajdują się tu dwa zabytkowe kościoły oraz dawny klasztor. Miasto znajduje się też na Szlaku Piastowskim.

Kościół pobenedyktyński pw. św. Jana Apostoła. Według kroniki Jana Długosza Bolesław Śmiały (ur.1042, zm.1082) w 1075 roku sprowadził do Mogilna benedyktynów z pobliskiego Tyńca i powstały tu wtedy romański kościół i klasztor. Według innych źródeł, wcześniej Kazimierz Odnowiciel (ur.1016, zm.1058), na prośbę swojej matki Rychezy, powrócił z wygnania, które spędził na Węgrzech i w Niemczech oraz przywiózł ze sobą tu mnichów benedyktyńskich z Nadrenii. Ufundował on też opactwo benedyktynów w Tyńcu w 1044 r.

Jakkolwiek nie było, opactwo w Mogilnie to jedno z najstarszych opactw w Polsce. Warto dodać, ze zakon benedyktynów to również najstarszy zakon mnisi na Zachodzie, założony w 529 roku przez św. Benedykta z Nursji. Swe pierwsze opactwo założyli oni na Wzgórzu Monte Cassino we Włoszech. Ich motto to słynne słowa „Ora et labora” czyli „Módl się i pracuj”.

Kościół św. Jana był dużą, trójnawową bazyliką romańską, z unikatowym, dwupoziomowym prezbiterium, z transeptem i absydami oraz wieżą obronną, położoną ponad kruchtą i prezbiterium. Pod posadzką odkryto najstarsze w Polsce romańskie krypty, w których odkryto kamienne fundamenty ołtarza w półkolistej wnęce absydy, a także ceglany grobowiec opata z akwamanilą – czyli glinianym naczyniem liturgicznym z XII w. Odkryto też groby z XII-XVII w. i mogiły rycerskie. Dziś możemy zwiedzać te krypty.

W XIII w. ufortyfikowano świątynię, dobudowując m.in. mur obronny wokół i przebudowano kościół w stylu późnoromańskim, przy użyciu cegły. W XV w. kościół dotknął pożar, po czym świątynia otrzymała nowe gotyckie sklepienia.

Obecna bryła kościoła, osadzona w większości na fundamentach romańskiej świątyni, pochodzi z XVIII wieku. Dzisiejszy kościół jest trójnawowy, ze sklepieniami gwiaździstymi w nawie głównej i prezbiterium oraz sklepieniami kryształowymi w nawach bocznych. Wyposażenie jest rokokowo-klasycystyczne z XVIII w.

Do kościoła wchodzi się przez barokową trójdzielną bramę z XVIII w., ozdobioną figurą NMP. Obok dzisiejszej bryły kościoła św. Jana, można zobaczyć wczesnośredniowieczne zarysy fundamentów poprzedniej bryły kościoła romańskiego.

Do kościoła przylegają zabudowania klasztorne, pochodzące lat 1760-97. Rozbudowano wtedy poprzednie założenie klasztorne w stylu barokowym. W skrzydle południowym znajduje się dawne mieszkanie opata, refektarz i kuchnia, we wschodnim skrzydle jest dormitorium i pokoje dla służby. Dawniej skrzydła łączył krużganek. Klasztor jest połączony z kościołem, które tworzą razem zamknięty czworobok, a wewnątrz niego, w tzw. wirydarzu czyli na dziedzińcu wewnętrznym, jest najstarsza studnia w Polsce z XI w. Od czasu zaborów w Mogilnie nie ma już benedyktynów, gdyż w 1833 r. zamknięto tu klasztor. Nigdy już tutaj nie powrócili…

Drugi cenny zabytek to kościół farny pw. św. Jakuba Większego Apostoła, założony na przełomie XI i XII w. przez rycerza Zbyluta z rodu Pałuków. Obecny kościół został wzniesiony w 1511 r. w stylu gotyckim w miejscu romańskiej świątyni. Znajduje się on na szlaku Drogi św. Jakuba. Jest to budowla jednonawowa, pozbawiona wieży. Cenne pamiątki wewnątrz świątyni to stary krucyfiks i dwie rzeźby przedstawiające św. Jana i Marię, pochodzące również z 1511 r. Z tego samego okresu pochodzi też obraz przedstawiający św. Jakuba. Pozostałe ołtarze są z XVII w., zaś ołtarz główny pochodzi z 1891 r.

Ania.

Źródła: „Na Szlaku Piastowskim”, W. Łęcki oraz Wikipedia.

 Mogilno na Szlaku Piastowskim...
 Kościól św. Jana Apostoła
 Trójdzielna brama wejściowa...
 I pomnik NMP przy niej...
 Relikty fundamentów romańskiej świątyni...


 Pomnik św. Wojciecha przed kościołem...
 Klasztor...
 Kościół św. Jakuba...
piątek, 20 lipca 2012

"Pocztówki z Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim"


Fot. Ania

„Harrachov w Karkonoszach, Czechy”

Harrachov (700-750 m n.p.m.) to miejscowość rekreacyjna i popularny ośrodek sportów zimowych, położony jest po południowej stronie Karkonoszy. Jest to pierwsza miejscowość za granicą polsko-czeską w Jakuszycach. Leży nad rzeką Mumlavą, która tworzy nieopodal w górach piękny Mumlavski Wodospad. Od zachodu Harrachov graniczy z Górami Izerskimi (Jizerske Hory).
 Lokalna kolejka:)
 Sklepik z pamiątkami...

 Pirat...
 Domki przy glównej ulicy...

 Kolej linowa na Czarcią Górę

 Pomnik św. Jana i źródełko...

 Pensjonaty w Harrachovie... Kapliczka św. Elżbiety
 Muzeum Szkła, Browar i Huta Szkła...
Można się stąd dostać do położonego niedaleko Tanvaldu, kolejką zębatą o długości 12 km, jadąc tym odcinkiem przejeżdżamy przez pięć tuneli, z których najdłuższy ma aż 940 m. Linia ta biegnie też przez most nad rzeką Izerą (Jizerou), który wznosi się na wysokość 26 m. Rzeka w tym miejscu rozdziela Karkonosze z Górami Izerskimi.
W średniowieczu osiedlili się tu poszukiwacze złota. W 1 poł. XVIII w. zbudowano tu hutę szkła, której założycielem był Harrach – właściciel okolicznych ziem. Dziś obok czynnej huty o nazwie Novosad jest też Muzeum Szkła ze zbiorami prezentującymi wyroby z tej huty ze wszystkich okresów produkcji. Warto dodać, że jest to najstarsza prywatna huta szkła w Czechach. W tym samym miejscu jest też czynny niewielki, browar z restauracją, działający od 2002 r., o nazwie „Pivovar Novosad”.
Przed hutą, przy ulicy jest też kapliczka pw. św. Elżbiety z 1902 r. Ołtarz wewnątrz składa się z luster weneckich i witraży, a na suficie wisi kryształowy żyrandol.
Cała miejscowość w sezonie letnim jest bardzo „kolorowa” i zarazem miła dla oka. Liczne pensjonaty z ukwieconymi balkonami, kuszą przyjeżdżających turystów. Wzdłuż długiej głównej ulicy są też bary, kawiarnie, cukiernie i restauracje oraz sklepy z pamiątkami. Niemal wszędzie można zjeść dobry czeski obiad… Z pobliskiej polany (665 m n.p.m.) kursuje kolejka linowa na Czarcią Górę (Čertova Hora)(1022 m n.p.m.). Wysokość 357 m pokonuje ona zaledwie w niecałe 9 minut. Działa w zimie i w lecie, służąc zarówno narciarzom jak i pieszym turystom...
Przy bocznej dróżce, w lesie, stoi też kamienny pomnik przedstawiający św. Jana Nepomucena. Ten czeski święty, patron od powodzi, zazwyczaj był ustawiany albo na mostach nad rzekami albo przy jakichś źródełkach, tak jak i w tym przypadku. Prawdopodobnie figurka ta pochodzi z XVIII lub XIX wieku.

Ania.