Strony

Wyszukiwarka witryny

sobota, 26 lutego 2011

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim


Zamek Grodno znajduje się na Dolnym Śląsku, w północnej części Gór Sowich, na górze Chojna (450 m n.p.m.). Góruje nad Doliną Bystrzycy Świdnickiej i nad Jeziorem Bystrzyckim. Dawniej istniała tu wieś Śląska Dolina, ale została zalana w celu utworzenia zbiornika wodnego.

Najstarsza legenda na temat powstania zamku mówi, że w 800 roku pewien angielski rycerz wzniósł tutaj czworoboczną wieżę obronno-mieszkalną. Jest to jednak tylko legenda…

Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi z 1315 roku, mówi, że zamek należy do księstwa świdnicko-jaworskiego. Wiemy, że w I poł. XIV w. zamek górny został rozbudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II. Składał się odtąd z: dwóch kamiennych budynków dla załogi, wieży obronnej, wieży bramnej i dużego dziedzińca, zaś całość została otoczona murem obronnym. W 1392 r. zamek Grodno, tak jak i całe księstwo świdnickie weszło w posiadanie Czech. Odtąd zamek przechodził z rąk do rąk. W XV w. stał się siedzibą rycerzy-rozbójników, którzy srogo doskwierali okolicznej ludności. Dopiero w 1545 r. zamek zakupił Maciej z Łagowa, który przebudował go w stylu renesansowym. Powstały wówczas: dolny dziedziniec, mur obronny z pięcioma bastejami, brama wejściowa i budynek mieszkalny, a także piekarnia i łaźnia. W czasie wojny 30-letniej zamek został zdobyty przez wojska szwedzkie i częściowo zniszczony.

Pod koniec XVIII w. zamek zaczął popadać w ruinę. W XIX w. okoliczni mieszkańcy zakupili zamek aby czerpać z niego budulec. Cudem pewien pasjonat doby romantyzmu, odkupił od nich zamek Grodno i przeprowadził prace konserwacyjne. Następcy profesora, -pasjonaci-w pocz. XX w. odrestaurowali zamek. Przed II wojną światową działała tam nawet restauracja oraz funkcjonowało muzeum. Zamek nie został uszkodzony w czasie II wojny światowej. Od 1950 roku jest w rękach PTTK w Wałbrzychu. Wciąż trwają prace restauracyjne. Zamek jest udostępniony do zwiedzania.


Źródło: www.grodno-zamek.pl

Ania


piątek, 25 lutego 2011

Loreena McKennitt - The Bonny SwansZamek w Olsztynie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej


Będąc bardzo wczesną wiosną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, trafiłam do Olsztyna, gdzie odwiedziłam wolno-dostępne ruiny zamku. Zamek ten wchodzi w skład Orlich Gniazd. Pierwotnie był tu gród wczesnośredniowieczny, potem wzniesiono zamek o nazwie „Przymiłowice”, który został znacznie rozbudowany przez króla Polski – Kazimierza Wielkiego, w połowie XIV wieku. Zamek miał za zadanie strzec nadgranicznych, południowo-zachodnich obszarów Polski, zwłaszcza przed Czechami.

W XV i XVI wieku zamek był kilkakrotnie przebudowywany, zaś po raz ostatni w stylu renesansowym, wtedy też dobudowano dodatkową wieżę. Zamek był oblegany i częściowo zniszczony w 1587 roku, przez władców śląskich pod dowództwem Maksymiliana Habsburga. Nie został jednak przez nich zdobyty. W czasie wojny trzydziestoletniej (XVII w.) zamek również ucierpiał i od tej pory zaczął już popadać w ruinę. W XVIII w. część zamku rozebrano do budowy kościoła w Olsztynie.

Dziś można przechadzać się po rozległych ruinach, położonych na wzgórzu, ponad wsią Olsztyn. Trzeba przyznać, że „zdobyte” ruiny zamku robią duże wrażenie Są też ze wzgórza zamkowego wspaniałe widoki na całą okolicę.

Ania.

czwartek, 24 lutego 2011

Jura Krakowsko-Częstochowska


Propozycja pieszej wycieczki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: ze Złotego Potoku do ruin zamku Ostrężnik.

Wycieczka zaczyna się przy kościele na pl. Jana Chrzciciela w Potoku Złotym. Stąd idziemy czerwonym szlakiem w stronę południową, wchodzimy w las i zarazem w „Rezerwat Parkowe”, napotykamy staw „Amerykan”, dalej idąc przez las docieramy do pierwszej atrakcji „Jaskini Grota Niedźwiedzia”, którą odkrył Zygmunt Krasiński (mieszkający z Potoku Złotym) w 1857 roku. Jaskinia taka powstała w wyniku zajścia zjawisk krasowych czyli rozpuszczania się wapienia przez wodę wnikającą szczelinami w głąb masywu. Wewnątrz jest obszerna komora, i trzy korytarze. Temperatura w jaskini jest podobna do tej na zewnątrz. W jaskini odkryto prehistoryczne szczątki egzystencji zwierząt: nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, renifera i mamuta. Archeolodzy odkryli również ślady człowieka z epoki paleolitu.

Idziemy dalej czerwonym szlakiem, aby zatrzymać się przy zabytkowym młynie wodnym na rzece Wiercicy zwanym „Kołaczew”; „woda kołacze w nim od wieków…” – stąd nazwa młyna. Od lat 50-tych XX wieku młyn jest już młynem elektrycznym. Obecny młyn powstał w miejscu starszego młyna, w 1807 roku.

Następnym przystankiem powinno być „Osiedle Wały” czyli relikty wczesnośredniowiecznego grodziska, jednego z największych w Polsce, niestety są one trudne do odnalezienia w terenie, gdyż nie prowadzi przez nie żaden szlak. Było tu grodzisko z VIII/IX wieku, powtórnie zamieszkane w XI/XII wieku. Składało się ono z grodu, trzech podgrodzi i podwójnych obwałowań.

Podążamy dalej, kierujemy się czerwonym szlakiem przez las, po około 30 minutach docieramy do tzw. Diabelskich Mostów, czyli grupy skalnej, ostańców z wapienia. Są to skały poprzecinane głębokimi szczelinami. Nazwę nadał im Zygmunt Krasiński.

Podążamy dalej czerwonym szlakiem, aż dojdziemy do tablicy informacyjnej pod zanikłymi ruinami zamku Ostrężnik i Jaskini Ostrężnickiej. Stąd już są tylko dwa kroki pod górę do jaskini. Jaskinia jest podzielona na dwa korytarze.
Z jaskinią są związane dwie legendy: jedna mówi, że pewnej nocy chłopiec z pobliskiej wioski znalazł w jaskini skarby, a gdy chciał je wynieść, żelazna krata obcięła mu piętę. Stąd miałby się wywodzić okoliczny ród Piętaków. Druga mówi, że wejście do prawego korytarza zagradzały drzwi, które zostały przeniesione do kościoła w Potoku Złotym.

Tutaj kończy się nasza wycieczka, przy odrobinie szczęścia można złapać busa do Złotego Potoku, ale kursują one wyjątkowo rzadko. Trasą pieszą wracamy z powrotem do Złotego Potoku.


AniaZamek w Mirowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Ruina zamku w Mirowie znajduje się na szlaku Orlich Gniazd. Ruiny znajdują się niedaleko od głównej drogi asfaltowej, gdzie wysiadłam na przystanku dla busów.

Zamek został wzniesiony na wapiennej skale, i trzeba przyznać, że jest bardzo malowniczą ruiną, otoczoną przez piękny krajobraz i inne wapienne skały wokół, nazywane Skałami Mirowskimi. Gdy byłam na miejscu, ruiny były niedostępne.

Jest to zamek gotycki, jeden z najstarszych na szlaku Orlich Gniazd. Warto dodać, że około 1,5 km dalej znajdziemy drugi zamek średniowieczny – Bobolice (obecnie zrekonstruowany). Zamek ten został wzniesiony, podobnie jak i inne warownie na Jurze, przez króla Polski Kazimierza Wielkiego, w XIV wieku. Być może jako strażnica i zamek podlegający pobliskiemu zamkowi w Bobolicach, który był ważniejszy.

W czasie wojny trzydziestoletniej (XVII wiek) zamek został uszkodzony przez Szwedów, zaś potem został częściowo odbudowany. Niestety już w 1787 roku został opuszczony. W XIX wieku rozebrano mury wokół zamku i użyto ich do budowy drogi obok zamku.

Ania.

Źródło - https://zamki.res.pl/mirow.php

poniedziałek, 21 lutego 2011

Janów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej


Na rynku w Janowie stała dawniej stara nieczynna studnia, z którą wiąże się krwawa historia. Obecnie stoi tam jej replika. Na chorągiewce nad studnią możemy zobaczyć datę 1696. To właśnie wtedy Janów uzyskał prawa miejskie. Natomiast 6 lipca 1863 miała miejsce na obrzeżach Janowa i w rynku, zwycięska bitwa oddziałów Zygmunta Chmieleńskiego z oddziałami rosyjskimi. Zginęło ponad 100 żołnierzy rosyjskich, przejęto nawet transport cesarskiego złota. Po bitwie Chmieleński wycofał swe oddziały do pobliskich lasów, gdyż nadciągały liczniejsze oddziały rosyjskie. Gdy dotarły do Janowa, Rosjanie zaczęli się mścić na bezbronnej ludności Janowa: mordując mieszkańców i paląc ich domy. Ciała zamordowanych wrzucili do studni na rynku i zasypali kamieniami. Odtąd ze studni już nie korzystano. Dziś stanowi ona pamiątkę tamtych wydarzeń.


Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie – Pierwotnie w czasach założenia nowego miasteczka Janowa po 1700 roku, wzniesiono tu jedynie kaplicę drewnianą. Dopiero w 1879 r. podupadającą kaplicę rozebrano i postawiono murowaną świątynię. Wkrótce dobudowano dwie kaplice, prezbiterium i zakrystię. W 1912 roku kościółek został parafialny. Niestety w czasie I wojny światowej, a dokładnie 8 XII 1914 r. został zburzony przez pociski armii niemieckiej. W 1917 r. prowizorycznie odbudowano kościół. Dopiero w 1921 r. rozebrano stare mury i rozpoczęto budowę obecnej świątyni, która stoi tam do dziś.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP znajduje się przy rynku, i jest zwrócony do niego frontem.

Przy malowniczej drodze do pałacu i muzeum w Janowie znajduje się stara figurka przedstawiająca św. Jana Nepomucena, na kolumnie, na której widnieje data powstania figurki „1815”. Święty ma uszkodzoną aureolę z pięcioma gwiazdkami. Ma również długą szatę i biret oraz palmę męczeńską. Obok stoi całkiem spróchniałe drzewo.


Anianiedziela, 20 lutego 2011

Ostrów LednickiWyspa Ostrów Lednicki o pow. 7,5 ha jest położona na polodowcowym jeziorze rynnowym o nazwie Jezioro Lednickie. W zamierzchłej przeszłości (X wiek) wyspa ta stanowiła ośrodek władzy i administracji Polski wczesnopiastowskiej, czyli była siedzibą dla Mieszka I, a następnie Bolesława Chrobrego. To właśnie tutaj istniał pałac książęcy z kaplicą oraz kościół grodowy. Ruiny tych dwóch budowli możemy podziwiać do dziś.

Warto dodać, że wyspa ta była zamieszkana już w epoce kamiennej, zaś od VI wieku n.e. istniała tu osada. Na przełomie IX i X wieku powstał tu gród obronny otoczony wałem drewniano-ziemnym, pod którego murami była wioska (podgrodzie). Na wyspę prowadziły dwa mosty: zachodni o dł. 428 m i wschodni o dł. 174 m; stanowiły one część traktu łączącego Poznań i Gniezno. Pod koniec X w. wzniesiono tzw. Pallatium książęce – czyli budynek mieszkalny dla księcia i świątynię w stylu preromańskim. Archeolodzy odkryli także relikty domów drewnianych oraz ziemianek mieszkalnych.

To właśnie tutaj najprawdopodobniej Bolesław Chrobry przyjął cesarza Ottona III. Gród został niestety wkrótce zniszczony przez czeskiego władcę Brzetysława Czeskiego w 1038 r. Potem został on odbudowany. Został jednak w 1331 r. splądrowany przez Krzyżaków.

Gród jest udostępniony do zwiedzania. Nie sposób również ominąć Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, który znajduje się po drodze na wyspę oraz budynku mieszczącego muzeum z licznymi wystawami archeologicznymi i zbiorami, przykładowo monetami, fragmentami broni, czy nawet łodzi wyłowionymi z Jeziora Lednickiego, które pochodzą sprzed około 1000 lat. W Parku Etnograficznym możemy podziwiać rekonstrukcję XIX – wiecznej wioski z kościołem drewnianym oraz dwa wiatraki. Przy skręcie z głównej szosy do Parku Etnograficznego i wyspy Ostrów Lednicki stoją drewniane rzeźby : Mieszko I i jego drużyna, zapraszają wszystkich do odwiedzenia ich sławetnego grodu….

Źródło: Łęcki W., Zgodziński B. Województwo Poznańskie.

Ania


piątek, 18 lutego 2011

Rezerwat archeologiczny: wioska Ślężan w Będkowicach


W miejscowości Będkowice u stóp Ślęży – świętej góry pogan (Celtów i Ślężan) napotykamy łatwo rekonstrukcję grodu Ślężan, składającego się z dwóch chat, bramy wejściowej do grodu i cmentarzyska kurhanowego. Wioska funkcjonowała od VIII do XIII wieku, zaś położone obok cmentarzysko pochodzi sprzed około 1200 lat, o czym świadczy napis na tablicy informacyjnej. Wówczas cmentarzyska zakładane były w pobliżu osad, gdyż żywi wierzyli w kontakt i silny związek ze zmarłymi.

Przyjmuje się, że w tamtych czasach stosowano pochówek ciałopalny: zmarłych palono na stosie z drewna, aby złożyć ich spopielone szczątki wraz z resztkami spalonego drewna w kurhanach. Stożki kurhanowe usypywano z ziemi i kamieni, niekiedy pod ziemią tworzono kamienne komory wzmocnione drewnianymi balami. Archeolodzy odnaleźli na niektórych stożkach kamienne płyty, tzw. stelle, które mogły wskazywać na pozycję społeczną zmarłych.

Poprzez rekonstrukcję wioski i cmentarzysko prowadzą dwa archeologiczne szlaki (czarny i czerwony), które dalej zmierzają na Ślężę, aby zahaczyć jeszcze o kultowe rzeźby: Pannę z Rybą, Niedźwiedzia, a następnie dochodzą do Sobótki, po drodze mijając jeszcze jedną kultową rzeźbę – Mnicha. Dla naszych przodków rzeźby stanowiły uobecnienie bóstw, były one pośrednikami między człowiekiem a bóstwem. Do wszystkich tych rzeźb dołączone są różne legendy, oraz różnie tłumaczy się ich pochodzenie i datowanie ich powstania w czasie. Warto dodać, że na górze Ślęży i sąsiedniej Raduni a nawet mniejszej Wieżycy istniały w zamierzchłych czasach ( 700-400 p.n.e. – czasy kultury łużyckiej) święte gaje i święte pogańskie miejsca kultu, które były obwarowane kamiennymi kręgami kultowymi, wyznaczającymi zakazane areały, gdzie dostęp mieli jedynie kapłani składający tam różne ofiary i odprawiający różne obrzędy. Starożytny krąg kamienny na Ślęży i Wieżycy patronował bóstwu Słońca – dawcy życia i plonów, a na Raduni bóstwu Księżyca. Do dziś możemy podziwiać relikty wałów na tych trzech górach, które są jedynie niewielkim fragmentami wałów sprzed ponad 2000 lat. Prawdziwa zagłada ośrodków kultu pogańskiego w Polsce i na Ślęży nastąpiła z nastaniem chrześcijaństwa, a więc po X w. Szczęściem dotrwały do dziś nieliczne rzeźby kultowe ze znakami solarnymi, cmentarzysko kurhanowe, relikty wałów kultowych itp. Oto cytat z relacji kronikarza średniowiecznego Thietmara z Merseburga (XII w.) na temat dotrwania do jego ówczesnych czasów tradycji pogańskiego kultu: „ Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy”. Przykładem takich obrzędów było składanie mniejszych ofiar przez mieszkańców wioski, np. pisanki (symbole życia), czy czaszki zwierząt bądź misy z jedzeniem. Obrzędy religijne odbywały się zgodnie z rytmem przyrody. Ponadto mieszkańcy nosili ciekawe amulety mające odpędzać złe duchy.


Ania