Strony

Wyszukiwarka witryny

wtorek, 11 września 2012

„Na Ostrowie Lednickim”

Ostrów Lednicki to wyspa na Jeziorze Lednica, na której odkryto już w XIX wieku ruiny grodu z X wieku, czyli z czasów Mieszka I. Są to: palatium i kaplica czyli pałacowo-sakralna budowla oraz wolnostojąca nieopodal ruina kościoła grodowego, w którym chowano zmarłych najwyższego stanu.

Są też relikty dwóch mostów prowadzących na wyspę, zwanych Mostami Lednickimi: Zachodni, zwany był też Poznańskim, był długi na 428 m, a drugi Wschodni, zwany Gnieźnieńskim miał długość 174 m. Mosty te powstały w latach 963/964.
Dziś aby dotrzeć na Ostrów Lednicki trzeba przeprawić się promem przez Jezioro Lednica.

Ostrów Lednicki stanowił jeden z najważniejszych centrów władzy ówczesnej Polski (X wiek). Dwa odkryte baseny chrzcielne i kaplica – baptysterium połączone z palatium, rodzą przypuszczenia, że to właśnie tu odbył się chrzest Mieszka I w 966 roku. Budowle na wyspie według archeologów pochodzą właśnie z lat 60-tych X wieku.

Wojowie zapraszają przyjezdnych do pradawnego grodu...

Również nad Jeziorem Lednica, niedaleko od przeprawy promowej, stoi budynek Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w którym zgromadzono bardzo ciekawe eksponaty, dotyczące historii Ostrowa Lednickiego. Warto dodać, że wiele z nich, takich jak np. drewniane łodzie, topory, siekierki, miecze, groty oszczepów, hełm, czy kolczuga – zostało wydobytych z dna Jeziora Lednica. Przypuszcza się, że mogą one pochodzić w większości z czasów najazdu księcia czeskiego Brzetysława w 1038 roku, na te ziemie. Warto dodać, że odnaleziono także elementy broni mogące należeć do Wikingów.

Ostrów Lednicki stanowił rezydencję dla Mieszka I, czyli stałą bądź czasową siedzibę książęcą.
Świadczy to również, o tym, że zaludnienie na tych terenach musiało być znaczne, a także że powstała tu z tej przyczyny jedna z pierwszych budowli sakralnych w Polsce, preromańska kaplica z babtysterium.

W 1038 roku rezydencja książęca na Ostrowie Lednickim została najechana i zniszczona przez czeskiego księcia Brzetysława. Została wprawdzie odbudowana i funkcjonowała jeszcze do XIII stulecia, ale potem już jako ośrodek administracyjno-kasztelański.

Warto dodać, że przy drodze do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy znajduje się też Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach oraz dwa zabytkowe wiatraki, stojące nieopodal. W skansenie możemy obejrzeć całą zabytkową XIX-wieczną wieś wraz z drewnianym kościółkiem…

Ania.

Źródło – Folder „Wyspa Władców” – Ostrów Lednicki – J. Górecki i folder „Wielkopolska Piastowska- Szlak Piastowski. Park Etnograficzny w Dziekanowicach


 Kościół w skansenie...
 Kapliczka w skansenie...
 Wiatraki...
 Jezioro Lednica
 Prom na Jeziorze Lednica...
 Na wyspie Ostrów Lednicki


 Palatium z kaplicą


 Palatium...

 Fundamenty kościola grodowego...

Brak komentarzy: