Strony

Wyszukiwarka witryny

piątek, 25 lutego 2011

Zamek w Olsztynie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej


Ze źródeł pisanych można dowiedzieć się, że już na początku XIV w. istniał tu kamienny zamek należący do biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Jednak historycy przyjmują, że zamek, tak jak i szereg jurajskich warowni powstał z polecenia króla Polski Kazimierza Wielkiego. Zamek, tak jak i np. zamek w Mirowie miał strzec południowo-zachodnich rubieży przed Czechami i Ślązakami. Budowla stanowiła również więzienie dla szlachty.

Po śmierci Kazimierza Wielkiego, Ludwik Węgierski przekazał zamek w Olsztynie księciu opolskiemu Władysławowi Opolczykowi, który niestety zaczął prowadzić żywot łupieżcy, ponadto trzymał on z Krzyżakami i ściągał niebezpieczeństwo na całą okolicę. Dlatego w 1391 r. Władysław Jagiełło najechał na wszystkie posiadłości Opolczyka, włącznie z zamkiem w Olsztynie, który po trzech dniach od napaści poddał się i został zdobyty.

W XV w. zamek był kilkakrotnie rozbudowywany, przykładem może być następujący cytat: „zamek podobny raczej do ciemnej jaskini Plutona we wdzięczną zamienił siedzibę” świadczący o przebudowie, której dokonał Mikołaj z Przyrowa. Dalej na początku XVI w. zamek został przebudowany w stylu renesansowym oraz rozbudowany np. o dodatkową wieżę.

W 1587 r. władcy śląscy pod dowództwem Maksymiliana Habsburga oblegali zamek, jednak bezskutecznie, czyniąc tylko spore zniszczenie.

Dziś zamek jest dostępny, można swobodnie przechadzać się po zamkowych murach, oglądając niesamowite widoki wokół.

Ania


Brak komentarzy: